زنان به لحاظ انضباط، وجدان کاری و بهره‌وری شغلی در محیط کار پیشگام و ⁧‫الگو‬⁩ هستند

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا، «حجت‌الله عبدالملکی» روز جمعه در حساب شخصی توئیتر خود نوشت:دیدار ثابت با جامعه ارزشمند کارگری از بهترین توفیقاتی است که در دوره مسئولیت به آن مفتخر شده‌ام؛ جامعه ⁧‫#زنان_کارگر‬⁩ در این بین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند؛ معتقدم، زنان به لحاظ انضباط و وجدان کاری و بهره‌وری شغلی در محیط کار پیشگام و از این حیث ⁧‫الگو‬⁩ هستند.

https://boldder.ir/29/04/2022/%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%b8-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%8c-%d9%88%d8%ac%d8%af%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87/