تصمیمات برای اعمال محدودیت‌ها به عهده ستاد کرونا است

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان – بهرام عین اللهی در حاشیه افتتاح بخش‌های کرونایی، بر تزریق واکسن به ویژه دوز سوم تاکید کرد و گفت: اظهارات رهبری درباره اعتماد به پزشکان بزرگترین افتخار جامعه پزشکی است.

وزیر بهداشت به باشگاه خبرنگاران جوان درباره دورکاری کارمندان و اعمال محدودیت‌ها گفت: واکسیناسیون و درمان بیماران به عهده وزارت بهداشت است و تصمیمات برای اعمال محدودیت‌ها به عهده ستاد کرونا است. محدودیت‌ها را وزارت کشور اجرایی می‌کند.

جلسات اداری در فضا‌های سربسته با سقف حداکثر ۳۰ نفر و مدت ۹۰ دقیقه، تجمعات مذهبی، اجتماعی و آیینی در فضا‌های سربسته با حداکثر ۲۰ درصد ظرفیت، استفاده از ماسک در محیط‌های سربسته اجباری، پرواز‌های داخلی هم با حداکثر ۶۰ درصد ظرفیت، رعایت بهداشت در ایام زیارتی ماه رجب و هنگام تشرف به امکان مقدس از محدودیت‌های اعمال شده در ستاد کرونا است.

به گفته معاون بهداشت وزارت بهداشت، برای مقابله با امیکرون تزریق واکسن و استفاده از ماسک و پرهیز از اجتماعات و مهمانی‌ها اهمیت دارد و اگر یک فرد مبتلا به امیکرون ماسک نداشته باشد تمام اطرافیان بدون ماسک مبتلا خواهند شد.

بنابر اعلام وزارت بهداشت تا سه هفته آینده به پیک امیکرون در کشور خواهیم رسید.

تاکنون ٩٠ درصد جمعیت هدف کشور دوز اول، ٨٣ درصد دوز دوم و ٣٠ درصد سوم را تزریق کرده اند.

تصمیمات برای اعمال محدودیت‌ها به عهده ستاد کرونا است