تعطیلی عمومی فایده ناچیز و هزینه زیاد دارد

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان – سوری گفت : برای مقابله با اپیدمی باید اقداماتی مانند  ارزیابی درست خطر در مناطق مختلف ، واکنش سریع با حضور متخصصان آشنا و تفویض اختیار لازم برای اعمال محدودیت در مناطق مختلف انجام شود. بستن و تعطیل کردن عمومی در کشور هزینه زیاد و فایده بسیار ناچیزی دارد. معنای این حرف مخالفت با اعمال محدودیت یا سختگیری های هدفمند نیست.

از ابتدای دی تا امروز ۱۰ درصد نوزادان زیر سه سال و ۲۳ درصد کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال به بیماری کرونا مبتلا شده اند. در حال حاضر ۸۰ درصد از تخت های بستری پر شده اند.

به عقیده سوری مقدمه مدیریت هوشمند اپیدمی در اولین مرحله، در اختیار داشتن داده های معتبر و تحلیل عمیق علمی آن است. اگر بتوان تنها با تعطیلی یک کلاس از گسترش اپیدمی جلوگیری کرد، گسترش آن به یک شهر، استان و کشور منطقی نیست. 

او گفت: ستاد ملی کرونا به استان ها برای اعمال محدودیت ها مجوز لازم را داده است. اکنون در استان ها باید برای انجام بهینه این ماموریت با به کار گرفتن متخصصان مرتبط و مراکز علمی منطقه ای به ویژه همکاران اپیدمیولوژیست و کارشناسانی که نگاهی جامعه نگر دارند، مناسب ترین تصمیم ها گرفته شوند.


بیشتر بخوانید

  • ابتلای ۱۰ درصد نوزادان زیر سه سال و ۲۳ درصدکودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال به کرونا

تعطیلی عمومی فایده ناچیز و هزینه زیاد دارد