۵ مصدوم بر اثر حادثه آتش سوزی در کرمان

باشگاه خبرنگاران جوان :

بر اثر یک حادثه آتش سوزی در شهرستان زنگی آباد در استان کرمان، ۵ فرد مصدوم شدند که تمامی آن‌ها به بیمارستان منتقل شده اند.

این حادثه آتش سوزی بر اثر نشت سیلندر گاز رخ داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

https://boldder.ir/30/04/2022/%db%b5-%d9%85%d8%b5%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab%d9%87-%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d8%b3%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/