خطیب‌زاده: تشدید تحریم‌ها در تضاد با جدیت و حسن نیت ادعایی است

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش اداره کل اطلاع رسانی و سخنگویی وزارت امورخارجه ، سعید خطیب زاده در این پیام توییتری تاکید کرد: واشنگتن قادر به درک این مسئله نیست که کارزار “شکست حداکثری” و “گشایش دیپلماتیک” نقیض هم هستند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران یادآورشد: تشدید تحریم‌ها، نه تنها اهرم نمی‌سازد، بلکه در تضاد با جدیت و حسن نیت ادعایی است.

https://dailybulletin.ir/08/12/2021/%d8%ae%d8%b7%db%8c%d8%a8%e2%80%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%b4%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%ac/