سرپرست معاون کنسولی،مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه منصوب شد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا از اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، در حکم امیر عبداللهیان برای بیکدلی از وی خواسته شده است با رویکرد تحولی و از طریق بروز رسانی سامانه‌ها ، ارائه خدمات و ارتباط فعال در سه حوزه امور ایرانیان، کنسولی و مجلس، از همه ظرفیت آن حوزه از جمله دانش و تجارب مدیران ، کارشناسان و کارکنان بهره برده و بر ارائه بهترین خدمات تمرکز شود.

در این حکم همچنین‌ آمده است: امید است با توکل بر خداوند متعال و پیروی از منویات مقام‌معظم رهبری (مدظله العالی)، در تحقق سیاست‌ها و راهبردهای دستگاه دیپلماسی موفق باشید.

 وزیر امورخارجه ضمن موافقت با استعفای سیدکاظم سجادی، وی را به عنوان مشاور وزیر امورخارجه منصوب کرد.
 

https://dailybulletin.ir/12/12/2021/%d8%b3%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%d8%b3%d9%88%d9%84%db%8c%d8%8c%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/