آیین نامه تسهیلات اعطایی به مددجویان نیازمند در محکومیت‌های مالی اصلاح شد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا، با توجه به گذشت ۷ سال از تصویب آیین نامه اجرایی مربوط به تسهیلات اعطایی به مددجویان نیازمند در محکومیت‌های مالی و لزوم به‌روزرسانی آن با توجه به افزایش قیمت دیه کامل مرد مسلمان در ماه‌های حرام و قابل پیش‌بینی بودن تغییر نرخ دیه در سال‌های آینده، هیأت وزیران به منظور اتخاذ راهکار ثابت و دائمی برای جلوگیری از تغییر مستمر آیین نامه مذکور و با هدف حمایت از زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست، آیین نامه اجرایی یاد شده را اصلاح کرد.

به‌موجب اصلاحیه فوق، مبلغ تسهیلات، مدت بازپرداخت و تعداد اقساط بر اساس معیارهای مختلف از جمله میزان تسهیلات پیش‌بینی شده در قانون بودجه، تعداد و جنسیت مددجویان بدهکار، میزان کل بدهی‌های آنان، شرایط مالی مددجویان، هر ساله متناسب با تغییر نرخ دیه به پیشنهاد ستاد دیه و با تصویب وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود و در تمامی مواردی که در جدول پیوستی آیین نامه اشاره شده، در این چارچوب عمل خواهد شد.

همچنین در مواردی که مددجو زن سرپرست خانوار باشد، با ارائه مدارک سرپرستی، سررسید پرداخت اولین قسط تا میزان یک سال قابل تمدید خواهد بود.

آیین نامه تسهیلات اعطایی به مددجویان نیازمند در محکومیت‌های مالی اصلاح شد