آیین نامه مدیریت ایمنی حمل ­و نقل با هدف کاهش قربانیان سوانح رانندگی اصلاح شد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا، نظر به گذشت بیش از ۱۲ سال از اجرایی شدن آیین نامه مدیریت ایمنی حمل ­و نقل و سوانح رانندگی و افزایش تقاضای حوزه حمل و نقل و به تبع آن کاهش سطح همکاری دستگاه‌های مؤثر، افزایش تصادفات و کاهش ایمنی، هیأت وزیران به‌منظور دستیابی به یک کاهش پایدار در تعداد کشته شدگان حوادث رانندگی و ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر میان دستگاهی در تخصیص بودجه‌های دستگاه‌های مؤثر در این امر، «آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی» را اصلاح کرد.

تبیین ارتباط بین اسناد فرا دستی و اهداف کلی، راهبردها و سیاست‌ها، پیش‌بینی برنامه‌های اجرایی و فعالیت‌ها به‌منظور کاهش سوانح و حوادث، پیش‌بینی شیوه تأمین منابع مالی مورد نیاز انجام عملیات دستگاه اجرایی و تخصیص بودجه بر اساس پیشرفت عملیات طرح‌های کاهش سوانح و گزارش‌های سه ماهه، از دیگر دلایل اصلاح آیین نامه یاد شده است.

آیین نامه مدیریت ایمنی حمل ­و نقل با هدف کاهش قربانیان سوانح رانندگی اصلاح شد