روایت سفیر ایران در تاجیکستان از دیدار با وزیر راه و شهرسازی کشورمان

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، محمد تقی صابری در این پیام افزود: ‏در دیدار با  رستم قاسمی، روابط دو کشور ایران و تاجیکستان در حوزه ‎حمل و نقل بررسی و بر لزوم تسهیلات بیشتر برای فعالیت تجار و فعالان ‎اقتصادی جهت صادرات و واردات گفت‌وگو و تبادل نظر شد.

https://dailybulletin.ir/23/12/2021/%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%ac%db%8c%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1/