فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش از گروه پدافند هوایی کرمان بازدید کرد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ صباحی فرد با حضور در گروه پدافند هوایی کرمان ضمن ارزیابی توان رزم و قدرت دفاعی این گروه پدافندی، از سایت رادار بم و مجموعه های مرتبط با این سایت راداری بازدید کرد.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در این بازدید ضمن ابراز خرسندی از آمادگی رزمی و توان دفاعی این گروه پدافندی، تجهیز سایت های راداری، تقویت مواضع عملیاتی و دیده بانی و همچنین رفع کهنگی از اماکن قدیمی را در اولویت برنامه های اجرایی این یگان دانست.

وی اظهار داشت: نیروی پدافند هوایی ارتش با اولویت قرار دادن فرمایشات داهیانه رهبر معظم انقلاب در خط و مشی های ابلاغی به منظور ارتقای رشد، بالندگی و اقتدار روزافزون این نیرو در سطح منطقه، همه توان و قوای خود را در حفظ و حراست از آسمان امن ایران سرافراز به کار خواهد گرفت.

https://dailybulletin.ir/23/12/2021/%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%be%d8%af%d8%a7%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88/