اعلام نتایج مسابقات مناظره دانشجویان دانشگاه‌های تهران

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، در این دوره از مسابقات ۷ تیم ۴ نفره با عناوین “شایستگان”، “بیان”، “سدید”، “سخنوران”، “ایران”، “لف و نشر “و “حق باوران” با یکدیگر مناظره و به رقابت پرداختند.
در دور نخست این مسابقات، دو تیم شایستگان با موضع موافق و بیان با موضع مخالف با گزاره «استفاده از محصولات فرهنگی خارجی هویت ملی را تضعیف می‌کند» با یکدیگر رقابت کردند که در این رقابت تیم بیان با موضع مخالف به مرحله نیمه نهایی راه یافت.
در دومین رقابت هم تیم سدید با موضع موافق و تیم سخنوران با موضع مخالف با موضوع «الگو قرار دادن سبک زندگی غربی موجب کاهش فرزندآوری در جامعه شده است» تیم سدید با موضع موافق به نیمه نهایی راه یافت.
در ادامه این رقابت‌ها تیم ایران با موضع موافق و تیم لف و نشر با موضع مخالف با گزاره «اقتصاد دولتی منشا اصلی فساد اداری  مالی است» با یکدیگر رقابت کردند که تیم لف و نشر با موضع مخالف به مرحله نیمه نهایی راه یافت.
در مرحله نیمه نهایی تیم بیان با موضع مخالف و تیم سدید با موضع موافق با گزاره «برای مقابله با تحریم‌های غرب ایران باید سیاست نگاه به شرق را در پیش بگیرد» رقابت کردند که تیم بیان به مرحله نهایی راه یافت.
در رقابتی دیگر در همین مرحله تیم لف و نشر با موضع مخالف با تیم حق باوران با موضع موافق با موضوع «استقلال مالی زنان موجب افزایش طلاق می‌شود» رقابت کردند و از این رقابت تیم حق باوران به مرحله نهایی راه یافت.
در نهایت و در مرحله نهایی دو تیم بیان با موضع مخالف و حق باوران با موضع موافق با گزاره «برخورد قضایی موجب کاهش فساد اقتصادی شده است» با یکدیگر رقابت کردند و برنده نهایی تیم” حق باوران” با موضع موافق شد.

اسامی اعضای تیم برنده دهمین مسابقه مناظره دانشجویی در مرحله دانشگاهی(دانشجویان دانشگاه‌های تهران) با کسب ۸۶ امتیاز به شرح ذیل است:
– سید محمد پارسا صدیقی 
– محمد جواد محقق 
– سید نصیر قاضوی 
– سید حسین ثمره 
 

اعلام نتایج مسابقات مناظره دانشجویان دانشگاه‌های تهران