دیوان عدالت: اخذ عوارض “نصب تابلو در پشت بام” باطل شد + تصویر رأی

خبرگزاری تسنیم :

– اخبار اجتماعی –

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ دیوان عدالت اداری دادنامه 12 بهمن 1400 هیئت عمومی این دیوان را با امضای مهدی دربین، معاون قضائی دیوان عدالت اداری منتشر کرد. طبق این دادنامه و با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری “جمع‌آوری تابلوهای منصوبه پشت بام و اخذ عوارض از آنها» باطل شد.

این دادنامه در پی شکایت یک شهروند با خواسته: ابطال ردیف 2 و تبصره آن از بند 15 از تعرفه عوارض سال 1399 شورای اسلامی شهر یزد تحت عنوان عوارض تابلو، و طرح در هیئت عموی دیوان عدالت اداری صادر شده است.

در دادخواست شاکی، وضع نشدن حکم صریح از سوی مقنن در خصوص ممنوعیت استفاده از پشت بام، مورد تأکید قرار گرفته شده است.

 در ردیف 2 و تبصره آن از بند 15 از تعرفه عوارض سال 1399 شورای اسلامی شهر یزد تحت عنوان عوارض تابلو آمده است:

تابلوهای فرسوده و نازیبا حداکثر تا تاریخ 31/6/1398 در سطح شهر جمع‌آوری و یا تعویض گردند و تابلوهای منصوبه بر روی پشت بام‌ از سطح شهر جمع‌آوری گردند.

تبصره: در خصوص تابلوهای پشت بام عوارض مدت بهره‌برداری از ابتدای سال 1397 بر اساس هر متر مربع p 70 محاسبه و دریافت می‌گردد.”

در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است:

“الف – هرچند بر اساس بند 25 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم از جمله وظایف و مسئولیت‌های شوراهای اسلامی شهر است، ولی اعمال صلاحیت مزبور متضمن اختیار وضع حکم در خصوص الزام به جمع‌آوری تابلوهای منصوبه بر روی پشت بام‌ها نیست و بر همین اساس ردیف 2 از بند 15 تعرفه عوارض سال 1399 شهرداری یزد که در برگیرنده الزام مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ب- بر اساس تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.» نظر به اینکه بر مبنای حکم مقرر در این تبصره قانونی، وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی باید برای اجرا در سال‌های بعد از تصویب عوارض باشد. بنابراین تبصره ردیف 2 بند 15 تعرفه عوارض سال 1399 شهرداری یزد که محاسبه عوارض تابلوهای پشت بام را از سال 1397 مقرر نموده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.”

قانون , دیوان عدالت اداری ,

قانون , دیوان عدالت اداری ,

دیوان عدالت اداری مصوبه وزارت بهداشت را ابطال کرد و خودرو‌های شیشه‌‌دودی را فقط شامل جریمه دانست
طبق نامه دیوان عدالت اداری سوابق خدمت معلمان دانشسراها محاسبه می‌شود

دیوان عدالت: اخذ عوارض “نصب تابلو در پشت بام” باطل شد + تصویر رأی