سندِ مردم‌محورِ الگوی‌ اسلامی ایرانی پیشرفت، باعث رشد می‌شود

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، پس از تدوین الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت که در آن مبانی و آرمان‌های پیشرفت و اُفق مطلوب کشور در پنج دهه آینده ترسیم و تدابیر مؤثر برای دستیابی به آن طراحی شده است، نظریه پردازان و پژوهشگران درباره این طرح، نظراتی را ارائه کردند.

این الگو با مشارکت گسترده متفکران و صاحب‌نظران ایرانی و بر اساس جهان‌بینی و اصول اسلامی و ارزش‌های انقلاب اسلامی و با توجه به مقتضیات اجتماعی و اقلیمی و میراث فرهنگی ایران، بر طبق روش‌های علمی و با استفاده از دستاوردهای بشری و مطالعه آینده پژوهانه تحولات جهانی طراحی شده است.

علی‌پاشا غفاری، درباره الگوی ایرانی-اسلامی ایرانی پیشرفت، با تشریح عملکرد مرکز الگو در تبیین ارکان سند الگو، گفت: حکمرانی خوب در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مستلزم جمع بین عقلانیت تجربی و عقلانیت دینی در شاخص‌های عملی حکومت‌داری است به عبارت دیگر الگوی کارآمد حکومت‌داری عقلانی، زمانی اعتبار دارد که به صورت توأمان از اصول و فروع دینی و تجربیات جامعه مذهبی، منبعث شده باشد.

وی ادامه داد: حکمرانی خوب به‌مثابه نظریه‌ای که از دیرباز درباره کارآمدی حکومت‌ها بحث کرده است دو بنیان اساسی را برای تحول جامعه مد نظر دارد. اول انتخاب رهبر، متناسب با ارزش‌های حاکم بر جامعه و دوم تعیین نوع سامان سیاسی. بررسی مبانی نظری سند الگو نشان می‌دهد نقش رهبر و پیوند آن با جامعه به شکلی ترسیم شده که امکان تعامل سیاست دینی با عقلانیت تجربی در جامعه دیندار وجود دارد چرا که توسعه در اسلام بر اساس موقعیت و جایگاه انسان و نقش او تعیین می شود.

این پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با اشاره به مولفه‌های تاثیرگذار موثر در سند الگو، گفت: سه مؤلفه دین، عقلانیت و توسعه در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مبتنی بر ایجاد انسجام در ارتباط رهبری دینی و مردم سالاری مذهبی استوار است که حجیت آن، مستند به منطق عقلی و وحیانی است همچنین باید در نظر داشت که اصل توسعه انسانی در جامعه دینی به منزله پیش نیازِ دیگر ابعاد توسعه در حکمرانی خوب، به‌ مثابه‌ یک‌ روش‌ در اداره‌ جامعه‌ اسلامی مبتنی‌ بر اصولی‌ است‌ که‌ امکان تعامل دین و سیاست و پیوند مردم و رهبری را در سند الگو فراهم می کند.

غفاری ادامه داد: این‌ واقعیت که اصول حکمرانی مطلوب در مباحث توسعه، ارتباط تنگاتنگی با ارزش‌ها و باورهای فرهنگی دارد باعث شد شاخص‌های حکمرانی خوب در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر اساس بنیان‌های عقلانیت دینی و تجربی تعریف و طراحی شود. در حقیقت‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ عنوان‌ نظامی‌ که‌ مردم‌سالاری‌ را به منزله دلیل «ارزش‌مداری» مد نظر داشته از ابتدای‌ پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی و تأسیس‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ تا امروز تلاش کرد توسعه و پیشرفت را به منزله نمادهای عقلانیت تجربی با الگوهای عقیدتی و تاریخی یا نمادهای عقلانیت دینی تلفیق کند. به این‌ ترتیب‌ مردم‌سالاری‌ دینی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بدیل‌ مناسبی در برابر دموکراسی‌ غربی‌ پذیرفته شد.

وی به دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، گفت: در این منظومۀ سیاستِ دینی، دیگر، تناقض‌ها و تعارض‌های الگوهای غربی دیده نمی‌شود. رهبری دینی با مردم‌سالاری دینی، حاکمیت قانون با حاکمیت ارزش‌های دینی، کنترل فساد از طریق باورهای شخصی و اخلاقی، مبارزه با فساد با استفاده از مبانی قانونی و ارزش‌های دینی چون امر به معروف و نهی از منکر، مسؤولیت‌پذیری با احساس وظیفه و تکلیف، با مبانی عقلانیت جمعی در ناخودآگاه جامعه و سیاست ایران،‌ همخوانی دارد بنابراین می توان گفت سند الگوی‌ اسلامی ایرانی پیشرفت که‌ در آن،‌ مردم‌، مبنا و محور هستند عامل پیشرفت و توسعه و پایبندی‌ حاکمیت و مردم به‌ اصول‌ و مبانی‌ ارزشی و منطقی برآمده از عقلانیت تجربی و دینی خواهد بود.

افق الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت

این الگو این گونه توصیف شده است که  تا سال ۱۴۴۴ ایران به پیشتاز در تولید علوم انسانی اسلامی و فرهنگ متعالی در سطح بین-المللی تبدیل شده و در میان پنج کشور پیشرفته جهان در تولید اندیشه، علم و فناوری جای گرفته و از اقتصادی دانش‌بنیان، خوداتکا و مبتنی بر عقلانیت و معنویت اسلامی برخوردار، و دارای یکی از ده اقتصاد بزرگ دنیا است.

تا آن زمان، سلامت محیط زیست و پایداری منابع طبیعی، آب، انرژی و امنیت غذایی با حداقل نابرابری فضایی در کشور فراهم شده؛ کشف منابع، خلق مزیت‌ها و فرصت‌های جدید و وفور نعمت برای همگان با رعایت عدالت بین نسلی حاصل شده است. فقر، فساد و تبعیض در کشور ریشه‌کن گردیده و تکافل عمومی و تأمین اجتماعی جامع و فراگیر و دسترسی آسان همگانی به نظام قضایی عادلانه تأمین شده است.

در سال ۱۴۴۴ هجری شمسی مردم ایران دیندار، عموماً پیرو قرآن کریم، سنت پیامبر (ص) و اهل‌بیت (ع) و با سبک زندگی و خانواده اسلامی ایرانی و روحیه جهادی، قانون‌مدار، پاسدار ارزش‌ها، هویت ملی و میراث انقلاب اسلامی، تربیت‌یافته به تناسب استعداد و علاقه تا عالی‌ترین مراحل معنوی، علمی و مهارتی و شاغل در حرفه متناسب‌اند و از احساس امنیت، آرامش، آسایش، سلامت و امید زندگی در سطح برتر جهانی برخوردارند.

ایران در آن زمان از تداوم رهبری فقیه عادل، شجاع و توانمند و ضمانت کافی برای سیاست‌ها، قوانین و نظامات مبتنی بر اسلام برخوردار است و همچنان با اتکا به آرای عمومی از طریق مشارکت آزادانه مردم در انتخابات به دور از تهدید ثروت و قدرت و با بهره‌گیری نظام‌مند از مشورت جمعی نخبگان اداره می‌شود و قدرت کامل برای دفاع بازدارنده از عزت، حاکمیت ملی و استقلال، امنیت همه‌جانبه و تمامیت ارضی خویش را حفظ کرده و عامل اصلی وحدت و اخوت اسلامی، ثبات منطقه‌ای و عدالت و صلح جهانی است.

در سال ۱۴۴۴ ایران از نظر سطح کلی پیشرفت و عدالت، در شمار چهار کشور برتر آسیا و هفت کشور برتر دنیا شناخته می‌شود و دارای ویژگی‌های برجسته جامعه اسلامی و خاستگاه تمدن نوین اسلامی ایرانی است.

سندِ مردم‌محورِ الگوی‌ اسلامی ایرانی پیشرفت، باعث رشد می‌شود