ماهانه ۶۰ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف استان تهران مختومه می‌شود

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا از روابط عمومی و رسانه دادگستری تهران، غلامرضا مهدوی با بیان اینکه شورای حل اختلاف درحد توان خود پرونده‌ها را مورد رسیدگی قرار می‌دهد به تعداد پرونده‌های ورودی به این مرکز اشاره کرد و گفت: ماهانه حدود ۶۰ هزار فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف وارد می‌شود.
 
رئیس شورای حل اختلاف استان تهران ضمن تاکید بر اینکه تعداد پرونده‌های ورودی و تعداد پرونده‌های مختومه در شوراهای حل اختلاف با یکدیگر برابر است، گفت: ماهانه حدود ۶۰ هزار پرونده در شورا های حل اختلاف تهران مختومه می شود.
 
وی تصریح کرد: یک پنجم پرونده‌های وارده به شوراهای حل اختلاف کشور شامل پرونده‌های استان تهران است و اگر این پرونده‌ها در شورای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار نمی‌گرفتند شاهد اطاله دادرسی بودیم.
 
۴۳ درصد پرونده‌های شورای حل اختلاف تهران با صلح و سازش مختومه می‌شود
 
مهدوی درباره صلح و سازش دعاوی در شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: قریب به ۴۳ درصد پرونده‌های شورای حل اختلاف استان تهران با صلح و سازش مختومه می‌شود و برای مابقی آن‌ها هم حکم صادر می‌شود. 
 
رئیس شورای حل اختلاف استان تهران با تاکید بر اینکه در ۹ ماهه سال جاری ۳۹ نفر از محکومان به قصاص نفس رهایی یافتند، بیان کرد: پرونده این افراد به کمک شورای حل اختلاف استان تهران منجر به صلح و سازش شد.
 
وی با اشاره به تاکید رئیس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف پرونده‌های قصاص با اولویت صلح و سازش تا پایان سال، بیان کرد: شوراهای حل اختلاف در صلح و سازش در پرونده های قصاص از تمام ظرفیت خود بهره می گیرد به طوری که در تمامی زندان‌های استان تهران شعبه ویژه صلح و سازش مستقر شده است و با همکاری مددکاران این شعبات اقدامات و رایزنی‌های لازم برای کسب رضایت اولیای دم انجام می‌شود.
 
مهدوی ادامه داد: همچنین در ۹ ماهه اخیر ۲ هزار و ۱۸ زندانی از زندان‌های استان تهران آزاد شدند.

https://boldder.ir/22/01/2022/%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%87-%db%b6%db%b0-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%aa/