مدیرکل موزه‌ها: هیچ خطری کاخ سعدآباد را تهدید نمی‌کند

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت میراث فرهنگی، محمدرضا کارگر افزود: در پی دستورالعمل و آیین‌نامه حفاظتی موزه‌ها در کل کشور، ورود جریان گاز و آب در تمام موزه‌ها ممنوع شده است، لذا  در داخل هیچ یک از موزه‌های کاخ سعدآباد لوله گاز وجود ندارد و نهایت این لوله‌های گاز برای گرمایش در محوطه بیرونی قرار دارند.

مدیرکل موزه‌ها توضیح داد که اظهارات اخیر مدیر پیشین مجموعه فرهنگی ‌تاریخی سعدآباد در رابطه با لوله‌های قدیمی آب بوده که نشتی‌هایی دارد، البته در این باره گزارش کارشناسی نداریم. این لوله‌ها در محوطه قرار دارد، نه در داخل موزه‌ها و بیشتر در محدوده‌ای بوده که در اختیار وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی نیست.

کارگر تاکید کرد که هیچگونه گزارش کارشناسی مبنی بر فرسوده بودن لوله‌های گاز در کاخ سعدآباد نداریم و اظهارات مدیر پیشین کاخ سعدآباد برداشت فردی بوده است و سیستم حفاظتی موزه‌ها در سراسر کشور مدام در حال رصد است.

مدیرکل موزه‌ها: هیچ خطری کاخ سعدآباد را تهدید نمی‌کند