کتاب «مهارت‌های حضور در آکادمیای بین‌المللی علوم انسانی» منتشر شد

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «مهارت‌های حضور در آکادمیای بین‌المللی علوم انسانی» نوشته سیدمجید امامی و امیرمحمد اسماعیلی به‌تازگی توسط انتشارات کانون اندیشه جوان منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این‌اثر شامل ۱۰ فصل با عناوین ارتباطات علمی؛ چرا؟، بسترهای مجازی کنشگری علمی در آکادمیای جهانی، الگوهای برجسته روابط عمومی دانشگداهی جدید و فرصت مطالعاتی؛ پر اثر و زودبازده، سازوکار پیرش و ادامه تحصیل در کشورهای دیگر، اخذ حمایت هایت حصیلی، انتشار مقالات در مجلات علمی معتبر بین المللی، میزبانی آکادمیک، جامعه علمی بین الملل و کنفرانس ها و رویدادهای معتبر است.

هر فصل هم دارای چند بخش است که در انتهای آن فصل، جمع بندی‌ش هم آمده است.

علم و آکادمی در اصل یک شبکه هم‌افزا، رصدگر وخودانگیخته است. کنش‌گر علمی کسی است که بتواند با نوآوری‌ها، گفت و گوها، منشورات و نوآوری‌ها و فناوری‌های قابل مشاهده و فهم، در محیط بین‌المللی تنفس داشته باشد. کنفرانس‌ها، دوره‌ها، حکایت‌ها و رفت و آمدهای دانشگاهی، رکن جدایی‌ناپذیر حیات علمی در هر تمدن است. اگر مهارت‌ها و زیر و بم این کنش‌گری را به زبان ساده و تجربی بدانیم، فقط لازم است داشته‌ها و یافته‌هایمان را به زبان مشترک علمی طرح و در این مسیرها قرار دهیم.

این‌کتاب، نگرانی‌ها و غفلت‌های ما را از مشارکت در رویدادهای علمی و بسط ارتباطات علمی در فضای دانشگاهی امروز، رفع خواهد کرد.

کتاب «مهارت‌های حضور در آکادمیای بین‌المللی علوم انسانی» نوشته سیدمجید امامی امیرمحمد اسماعیلی با قیمت ۵۰ هزار تومان توسط انتشارات کانون اندیشه جوان منتشر شد.

https://dailybulletin.ir/29/12/2021/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%da%a9%d8%a7%d8%af%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86/