رضا زارعی رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ماند

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر،  نخستین انتخابات فدراسیون های ورزشی با اساسنامه جدید صبح امروز یکشنبه به ریاست بنیامین شکوه فر معاون امور حقوق، مجلس و استان های وزارت ورزش و جوانان با برگزاری انتخابات فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی انجام شد و طی آن رضا زارعی به عنوان رئیس چهار ساله این فدراسیون انتخاب شد.

سعید حاجی بگلو، رضا زارعی تودشکی و کاوه کاشفی سه نامزد انتخابات ریاست این فدراسیون بودند که حاجی بیگلو از حضور در رای گیری انصراف داد و رضا زارعی تودشکی با کسب ۳۸ رای توانست به مدت ۴ سال هدایت فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی را برعهده بگیرد. کاوه کاشفی هم ۱۸ رای کسب کرد.

علی رغبتی مدیرکل دفتر برنامه ریزی وزارت ورزش و جوانان و کیکاووس سعیدی، نماینده کمیته ملی المپیک و بهنام محمودی دستیار ویژه و مشاور وزیر ورزش و جوانان در این مجمع انتخاباتی حضور داشتند.

https://dailybulletin.ir/02/01/2022/%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b9%db%8c-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%81%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%88%d9%87%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%b5%d8%b9%d9%88/