بازگشت بازیکنان خارجی به لیگ شمشیربازی ایران

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات باشگاهی شمشیربازی در ایران پیش از این شاهد به کارگیری بازیکنان خارجی توسط برخی تیم های شرکت کننده بود. البته موضوع مربوط به حدود یک دهه پیش می شود، زمانی که تیم هایی مانند نفت و پیکان با خدمت گرفتن بازیکنانی از اوکراین و روسیه ترکیب خود را کامل می کردند.

پس از سال ها وقفه و برای فصل جدید رقابت های باشگاهی شمشیربازی هم قرار است این اتفاق توسط تیم سرهنگ‌پور تکرار شود.

مسئولان تیم سرهنگ پور اصفهان برای فصل پیش روی مسابقات باشگاهی شمشیربازی اقدام به جذب دو بازیکن از کشورهای انگلستان (روسی الاصل) و قبرس کرده اند. این دو شمشیرباز در ترکیب اسلحه فلوره این تیم به کار گرفته می شوند.

فصل جدید رقابت های باشگاهی شمشیربازی از اوایل دی ماه آغاز می شود. روز نخست از هفته نخست این فصل از مسابقات به برگزاری دیدارهای اسلحه سابر اختصاص دارد.

بازگشت بازیکنان خارجی به لیگ شمشیربازی ایران