برگزاری فصل جدید لیگ شمشیربازی برای تعیین «قهرمان قهرمانان»

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید مسابقات لیگ شمشیربازی همچون همیشه در هر سه اسلحه سابر، فلوره و اپه و به صورت متمرکز در سالن افراسیابی تهران برگزار می شود. شرکت کنندگان در هر اسلحه رقابت خود را در قالب دو نیم فصل برگزار می کنند و رقابت هر نیم فصل هم تنها یک روز ادامه خواهد داشت.

آغاز لیگ هجدهم شمشیربازی از ۵ دی ماه

هجدهمین دوره مسابقات لیگ شمشیربازی از یکشنبه ۵ دی ماه آغاز می شود. اولین روز این فصل از رقابت ها به برگزاری دیدارهای نیم فصل نخست اسلحه اپه اختصاص دارد. فولاد سپاهان، باشگاه ورزشی چادر ملو، کانون شمشیربازی اردبیل، هیات شمشیربازی خوزستان، هیات شمشیربازی مازندران و هیات شمشیربازی همدان ۶ تیم شرکت کننده در این اسلحه هستند.

۶ دی ماه هم به برگزاری دیدارهای نیم فصل نخست اسلحه سابر اختصاص دارد. کانون شمشیربازی اردبیل، باشگاه ورزشی چادرملو، مس سونگون، بسیج ورزشکاران، اترا اورتوپد ارومیه، دانشگاه آزاد، خانه شمشیربازی رشت و هیات شمشیربازی مازندران تیم هایی هستند که برای حضور در این اسلحه اعلام آمادگی کرده اند.

نیم فصل این دوره از مسابقات لیگ شمشیربازی ۷ دی ماه با برگزاری رقابت های اسلحه فلوره به پایان می رسد. فولاد سپاهان، باشگاه روزبه سرهنگ پور، آینده سازان اصفهان، هیات شمشیربازی تهران، هیات شمشیربازی کرمانشاه و هیات شمشیربازی همدان ۶ تیمی هستند که رقابت های این اسلحه را برگزار می کنند.

فصل جدید لیگ شمشیربازی از ۴ بهمن ماه وارد نیم فصل دوم می شود. روز نخست این مرحله از رقابت ها به برگزاری دیدارهای اسلحه فلوره اختصاص دارد و ۵ دی ماه هم دیدارهای برگشت اسلحه اپه برگزار می شود.

زمان برگزاری دیدارهای اسلحه سابر در نیم فصل دوم به دلیل اعزام تیم ملی به جام جهانی گرجستان اما هنوز مشخص نشده است.

تعیین قهرمان قهرمانان

فصل جدید مسابقات لیگ شمشیربازی در شرایطی برگزار می شود که سال گذشته تیم دانشگاه آزاد در اسلحه سابر به عنوان قهرمانی دست یافت. این عنوان در دو اسلحه فلوره و اپه به ترتیب به آکادمی سرهنگ پور و فولاد مبارکه سپاهان اختصاص پیدا کرد.

کمیته مسابقات فدراسیون شمشیربازی اما قصد دارد در پایان این فصل از مسابقات و بعد از مشخص شدن تیم برتر در هر اسلحه اقدام به تعیین «قهرمان قهرمانان» کند.

عباسعلی فاریابی مسئول کمیته مسابقات شمشیربازی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: البته این اقدامی بود که فدراسیون پیش از شیوع کرونا هم انجام می داد اما طی دو سه سال گذشته این مسئله مغفول ماند. امسال اما بنا داریم در پرونده لیگ را با تعیین قهرمان قهرمانان مختومه اعلام کنیم.

وی تصریح کرد: برای این منظور امتیاز تیم های شرکت کننده در هر سه اسلحه در نظر گرفته می شود. البته هیچ تیمی در هر اسلحه شرکت ندارد. فولاد سپاهان، هیات های اردبیل، مازندران و همدان تیم هایی هستند که در دو اسلحه شرکت دارند و سایر تیم ها هم تنها در یک اسلحه شرکت کرده اند. در هر صورت با در نظرگرفتن مجموع امتیازات تیم ها در نیم فصل اول و دوم هر اسلحه، قهرمان قهرمانان مشخص می شود.

مسئول کمیته مسابقات فدراسیون شمشیربازی همچنین یادآور شد که یازدهمین دوره لیگ بانوان از ۱۰ دی ماه آغاز می شود و طی ۶ جمعه متوالی پیگیری خواهد شد.

برگزاری فصل جدید لیگ شمشیربازی برای تعیین «قهرمان قهرمانان»